DEMOKRATIJA

CENTAR GA POKREĆE INICIJATIVU

Za otklanjanje opasnosti od porušenih objekata

Osnovni motiv za pokretanje ove Inicijative je što se radi o problemu urbane sigurnosti, i istovremeno predstavlja problem ekološke sigurnosti. Inicijativa je takođe i inovativna u smislu da se na jedan novi način ukazuje i pokušava riješiti problem porušene i oštećene infrastrukture kao posljedica ratnih djelovanja.

Ratna razaranja u ratu koji se dogodio prije 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije, posebno su izražena u BiH, a grad koji je narazoreniji i koji još nije obnovio svoju infrastrukturu, posebno zgrade i poslovne objekte, je grad Mostar. Razlozi zašto je to tako su uglavnom zbog nedovoljno dobrog političkog upravljanja gradom, ali i zbog nedostatka novca za obnovu društvenih objekata. Posebno je stradao dio grada koji je krasila arhitektura iz perioda vladavine Austorugarske monarhije, tako da su većina porušenih objekata zapravo spomenici kulture i zahtjevaju očuvanje prvobitnog izgleda. Postojanje velikog broja porušenih objekata predstavlja opasnost u smislu obrušavanja kamenja i drugih gradivnih elemenata na ulice i prolaznike. Zabilježen je jedan smrtni slučaj koji se desio kada je kamen iz oštećenog zida pao na glavu mlađeg prolaznika i usmrtio ga. Zabilježeno je na destine slučajeva obrušavanja kamenja i dijelova zida na parkirana vozila. Osim ovog uticaja na sigurnost, ovi objekti predstavljaju i rizik u smislu da se u iste odbacuje razno smeće, da u istima borave beskućnici i lica koja konzumiraju alkohol i droge, čime ove zgrade postaju i potencijalni izvor zaraze. Posebno negativno ovaj problem djeluje jer je Mostar turistički centar, kojeg posjećuje puno turista iz cijelog svijeta, a porušene zgrade se nalaze u blizini starog mosta koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Problem porušenih i napuštenih objekata predstavlja posebnu opasnost za djecu i mlade, koji veći dio vremena provode vani u blizini, a nerijetko i u samim porušenim objektima. U porušenim objektima borave i beskućnici, zabilježeni su i primjeri sklanjanja kriminalaca u iste, kao i drugih socijalno ugroženih kategorija.

Cilj inicijative je da se kroz javnu kampanju ponovo ukaže na opasnosti koje predstavljaju porušene i oštećene zgrade u gradu Mostaru, te da se podrži inicijativa kako bi gradske vlasti pokrenule rješavanje ovog pitanja.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail