AKTIVNOSTI DEMOKRATIJA

Mladi za bolje sutra!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika počinje sa realiziacijom projekata pod nazivom “Mladi za bolje sutra!” (You(th) for better tomorrow!), uz finansijsku podršku Ambasade  Slovačke u BiH preko SlovakAida.

Promjena u našem društvu ovisi o angažmanu mladih i svijesti o tome šta možemo učiniti da naše društvo bude bolje za buduće generacije. Naš projekat doprinosi jačanju uloge mladih u osnaživanju drugih mladih, korištenjem sporta kao alata za podizanje svijesti o važnosti rada sa ranjivim kategorijama, promovirajući inkluziju, različitost i jednakost. Ideja ovog projekta jeste da mladi ne samo učestvuju u projektu, već da postanu nosioci promjena kroz pružanje prilika u pravim trenucima njihovog života. Pružiti priliku mladima je jako bitno, a još bitnije je da ta prilika stigne u pravo vrijeme!

Bosna i Hercegovina je postkonfliktno društvo opterećeno naslijeđem ratnog narativa, korupcije, narušavanja vrijednosnog sistema, separatističkih političkih aspiracija i organiziranog kriminala. Ovi faktori stvaraju sistem nesigurne društvene nepredvidljivosti i individualne izolacije. Budući da posljednjih osam godina radimo širom zemlje, sada više nego ikad vidimo mlade ljude letargične, demotivisane i izolirane od problema svoje zajednice, jer uglavnom traže priliku da odu nakon završene srednje škole ili viosokog obrazovanja. Glavni problemi mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, starosti od 15 do 20 godina jeste taj da nisu svjesni mogućnosti koje imaju, kao ni načina ili alata za promjenu stvari u svom okruženju. 

Osnovni cilj ovog projekta je doprinijeti buđenju aktivizma među mladima u BiH i stvaranju mladih lidera – budućeg korektivnog mehanizma – kao temelja demokratije i budućnosti BiH. 

Ostali ciljevi ovog inkluzivnog projekta jesu da upoznamo mlade, iz 20 zajednica sa teorijskim znanjem, vještinama i alatima o tome kako postati lider promjene kao principa demokratije i borbe za bolje društvo, kao i važnosti društvenih inkluzija kao dio aktivizma. Takođe, želimo da osnažimo mlade ljude iz podijeljenih i manje razvijenih zajednica vještinama javnog govora, rješavanja problema i pregovaranja, te osvijestimo mlade ljude o dostupnim alatima zagovaranja. Želimo omogućiti mladim ljudima da se međusobno upoznaju i stvaraju dalje mogućnosti za umrežavanje za mlade ljude da sarađuju u zajedničkim naporima stvaranja svoje zone udobnosti za brainstorming. Takođe, želimo stvoriti mogućnosti i pružiti podršku mladima da se ujedine u svom razvoju kroz neformalno učenje kako bi se oslobodila kreativnost i inovativnost mladih u poboljšanju ovog društva. 

Kroz ovaj projekat direktno doprinosimo ujedinjavanju mladih širom naše zemlje i promoviramo važnosti dalje izgradnje mira i međuetničke saradnje, zdravog načina života i uspostavljanju saradnje civilnog društva sa nadležnim vlastima.

Putem ovog projekta pružamo šansu onima koji su spremni da ulože svoje vrijeme i trud u neformalno obrazovanje, učeći sa drugim mladim ljudima, slanjem univerzalne poruke o aktivizmu mladih kao stuba demokratskog društva. Da biste pratili aktivnosti planirane kroz ovaj projekat, zapratite nas na društvenim mrežama i budite spremni da zajedno sa nama gradimo bolje sutra! 

Na ovaj kamp se možete prijaviti putem ovog linka: https://forms.gle/MJjJMGgftjguKvNS8, a sva pitanja možete poslati na mail: amina.globalanalitika@gmail.com i ella.ljubic@hotmail.com.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail