AKTIVNOSTI

USAiR – United Student Air Report

Sarajevo kao glavni i najveći grad u Bosni i Hercegovini se tokom svakog zimskog perioda suočava sa istim problemom nezadovoljavajuće kvalitete zraka. Tokom svakog početka godine Sarajevo bude počastvovano “nagradom” za najzagađeniji grad na svijetu, ostavljajući iza sebe gradove poput Pekinga, Delhija i drugih svjetskih metropola. Ovakva informacija dobija na svom značaju uzimajući u obzir činjenicu da Kanton Sarajevo ima svega 600.000 stanovnika.

U posljednjim godinama većina projekata organiziranih s ciljem rada na kvaliteti zraka se ticalo prikupljanja informacija i parametara o zraku u Kantonu Sarajevo, bez posebnog osvrta na rješavanje kvalitete zraka i kreiranja plana za njegovo poboljšanje.

Pored činjenice da je Sarajevo najzagađeniji grad regiona, ujedno je i jedan od najvećih univerzitetskih centara u zemljama Zapadnog Balkana. Kanton Sarajevo sa četiri univerziteta broji preko 30.000 studenata.

Upravo zbog toga Centar za društveno istraživanje Global Analitika uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo realizuje projekat pod nazivom „USAiR – United Student Air Report“.

Glavni cilj ovog projekta predstavlja informisanje i obučavanje mladih o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo, kroz osnaživanje mladih i njihovih kapaciteta te udruživanja studenata u zajedničkom cilju aktivizma. U partnerstvu sa prvim univerzitetskim hubom, Hub Homework, želimo podstaći studente da svojim aktivizmom najprije skrenu pažnju relevantnih aktera po pitanju smanjenja zagađenja zraka.

 

Zbog toga smo na završnoj konfenreciji, održanoj 15.04.2022. u Hub Homework-u, razgovarali o trenutnoj siutaciji sa zagađenjem zraka u Srajevu, te na koji način se može poboljšati ekološka situacija. Adla Kahrić, mlada naučnica je bila jedna od panelistica, te je sa prisutnim podijelila kako zapravo klimatske promjene utiču na zagađenje zraka. Dok je, Emina Veljović iz Arhus Centra podijelila svoja iskustva kada je riječ o ovoj temi, te smo razgovarali o PRTR Protokolu i koliko se zapravo poštuju zakonske norme kada je riječ o ekologiji, te da li uošte zakonskih normi i postoji. Pored ove dvije izvrsne panelistice, tu su bile i studnetica medicine, Adela Tatlić, koja je istakla na koji način zapravo zagađenje zraka šteti čovjeku, te kako može da utiče na rad organa, te Belma Nahić, biolog i ekolog. Koliko zapravo ekolgija ima uticaja na život čovjeka, da li u Sarajevo uopšte iko brine o ekologiji su bile samo neke teme o kojim smo razgovarali sa Belmom.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail