AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

Akademija za buduće lidere/liderke “Mladi za bolju Bosnu i Hercegovinu!”

Problem našeg društva je pasivnost mladih, te njihov nedovoljan angažman kada je u pitanju razvoj zajednice. U bosanskohercegovačkom društvu prema mišljenju mladih, zavladala je apatija i bespomoćnost među mladima, što dodatno doprinosi tome da mladi ne vide svoju ulogu u zajednici.

Kroz naš dosadašnji rad na polju mladih i aktivizma, uočili smo da ključni problem jeste pasivnost uzrokovana nedovoljnom informisanošću mladih o svojim pravima i obavezama, nedostatkom prilika za uključivanje u aktivizam, ali i razvoj vještina i kapaciteta koje se stiču kroz formalno obrazovanje.

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika uspješno je realizovala projekat pod nazivom „Mladi za mlade BiH!“ uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Ovim projektom smo animirali, ne samo srednjoškolce, već i studente kao bitne karike našeg društva, uzrasta od 15 do 29 godina sa odabranih područja, radi izgradnje mosta saradnje između nevladinog sektora, lokalne zajednice i mladih ljudi kao kreatora nove budućnosti našeg društva.

Jedna od aktivnosti koju smo realizovali jeste i organizacija trodnevne „Akademije za buduće lidere“ za 35 mladih sa područja Kanton Sarajevo, koja se održavala u Hub Homeworku u Sarajevu.

Akademija se sastojala od teorijskog dijela, a tokom određenih radionica učesnici su imali priliku učestvovati i u praktičnom dijelu. Edukatori i gosti predavači bili su odabrani u skladu sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim radom sa mladima i njihovim vještinama da uspješno prenesu svoje znanje i iskustvo na mlade. Predavači su bili iz različitih relevantnih oblasti, a predstavili su važnost aktivizma u lokalnoj zajednici, te važne komponente poput ljudskih prava, medijske pismenost, te upotrebe interneta u razvoju aktivizma na lokalnom nivou, politički sistem, multimedijske sadržaje, poslovno komuniciranje itd.

Edukatori i gosti predavači bili su: Mirza Rastoder, Vedrana Vujović, Irfan Čengić, Selma Kordić, Anes Mušić, Emina Mušija, Ilma Mušić, Anesa Agović, Adla Kahrić, Haris Hodžić i Haris Kolašinac.

Obrađene teme na akademiji bile su sljedeće: “(Ne)obrazovanje za lidere/ke”, “Mladi i politika”, “Ustavno uređenje BiH, koga i kako biramo u BiH”, “Stereotipi i predrasude”, “Omladinski aktivizam”, “Osnaživanje mladih kroz civilno društvo”, “Medijska pismenost”, “Mladi u svijetu medicine”, “Mladi i kultura integriteta”, “Mladi i nauka”, “Prezentacija i javni nastup” i “Mediji u BiH”.

Uspješno realizovana akademija završila je sumiranjem utisaka, evaulacijom i podjelom certifikata učesnicima i učesnicama.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail