PUBLIKACIJE

Prevencija maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja

Sa realizacijom ovog projekta uz podršku Općine Centar želimo dodatno stimulisati i nastavno osoblje da prepoznaju rane pokazatelje  i promjene u ponašanju maloljetnika, ali istovremeno preventivno djelovati na poremećaje u ponašanju maloljetnika, radi sprečavanja i suzbijanja maloljetničkog prijestupništva, kriminaliteta koji čine  maloljetna lica i kriminaliteta nad maloljetnim licima.

U sklopu aktivnosti ovog projekta i shodno ostvarenom budžetu za ovaj projekat, realizirali smo radionice i informativna predavanja za učenike i nastavno osoblje osnovne i srednje škole sa područja općine Centar (OŠ „Isak Samokovlija“ i Srednja građevinsko-geodetska škola).

Kao rezultat ovog projekta i proizvod održivosti ovog projekta ogleda se u multipliciranju znanja ciljane grupe, ali i publikacije brošure koja je odštampana i objavljena na web stranici udruženja, te tako dostupna najširoj publici.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti i analiziranjem evaluacija učesnika, došli smo do saznanja da je neophodno raditi na što većem informisanju ciljane grupe, o načinu prepoznavanju znakova maloljetničkog prijestupništva, preventivno djelovati s ciljem suzbijanja rastućeg problema maloljetničkog prijestupništva. Organizirajući radionice za učenike i nastavno osoblje, informišući najširu javnost aktuelizirali smo važnost prevencije maloljetničkog prijestupništva, kao i vršnjačkog nasilja.

Radeći sa mladima koji su eksponirani marginalizaciji i diskriminaciji doprinosimo jačanju njihovog samopouzdanja, pokazujući im da nisu sami i da imaju kome da se obrate, ukoliko imaju pitanja ili problema. Najveći dokaz o uticaju ovog projekta na razvoj zajednice svjedoče pozitivna iskustva ciljane grupe i njihova želja za daljim učešćem u aktivnostima projekta.

Prevencija maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail