LJUDSKA PRAVA

Prepoznaj nasilje i reaguj

Maloljetničko prestupništvo i vršnjačko nasilje, kao socijalno – patološka pojava koja prati sva društva, bez obzira da li su ona bogata ili siromašna, predmet je interesa brojnih naučnih disciplina. Prvenstveno prava, socijalnog rada, kriminologije, sociologije, pedagogije i psihologije. Problem maloljetničkog prestupništva posebno je izražen u zemljama u tranziciji, kojima pripada i Bosna i Hercegovina.  Društvena situacija u našoj zemlji u ratnom i poslijeratnom periodu pogodovala je porastu maloljetničkog prestupništva i vršnjačkog nasilja, te predstavlja aktuelnu društveno negativnu pojavu koja nameće potrebu za većim angažmanom zajednice u rješavanju niza neriješenih problema koji se iz godine u godinu nagomilavaju i produbljuju. Takođe norme i vrijednosti u društvu šalju poruku visoke tolerancije na nasilje koje se dešava. Zbog nedostatka jasnih sistema reagovanja, jasnih sistema prijavljivanja što u mnogome usložnjava situaciju naročito vršnjačkog nasilja, bili smo podstaknuti na pripremu i realizaciju ovog projekta. Jer iako i postoji dobrovoljnost djeteta ili mlade osobe da prijavi nasilje, najčešće ne zna kome i ne zna kako da to uradi.

Naš projekat “Prepoznaj nasilje i reaguj”, podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koji se realizira na području na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, bazira se najprije na prevenciji maloljetničkog prestupništva, sa akcentom na dodatnoj edukaciji i osposobljavanjem nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola, koji ujedno i predstavljaju ciljnu grupu, našeg projekta. Projektom takođe želimo postići da nastavnici i pedagozi, dođu do novih saznanja kada je u pitanju uočavanje ranih znakova promjene u ponašanju djece, a koje se mogu dovesti u vezu sa maloljetničkim prestupništvom i vršnjačkim nasiljem. Bitno je napomenuti da je ovaj projekat prepoznat i priznat i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, zbog čega su ovaj projekat uvrstili u Strategiju i Akcijski plan prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije u HNK.

Realizacijom edukativnih sesija i radionica radi se na podizanju svijesti i nivoa informisanosti o problemu maloljetničkog prestupništva i vršnjačkog nasilja, ranoj detekciji poremećaja u ponašanju maloljetnika, uzrocima i posljedicama koje nosi ta problematika. Dugoročno gledano, projekat rezultira nastavkom preventivnog djelovanja kroz educirano nastavno osoblje, što će itekako uticati na postizanje sigurnijeg okruženja u školama. Važni benefiti koje ovaj projekat donosi su: rana detekcija potencijalnih žrtava nasilja, jasan sistem prijavljivanja kroz osobe od povjerenja, sveobuhvatnije uključivanje nastavnika i pedagoga u prevenciju maloljetničkog nasilja.

Od izuzetne važnosti za implementaciju ove vrste projekata, (zbog osjetljivosti teme na kojoj se radi i značaja edukacije nastavnog osoblja o ranoj detekciji posljedica nasilja kod djece), je razumjevanje važnosti ispravnog reagovanja u situacijama prijavljenog nasilja. Bitni segmenti za korisnike projekta su i shvatanje neophodnosti saradnje i uloge nastavnika i pedagoga u postizanju i očuvanju sigurnog okruženja u kojem se nasilno ponašanje ne toleriše.

S obzirom da nastavnici, kao jedni od glavnih aktera u procesu izgradnje kompletne, sposobne, socijalizirane i spremne za život mlade ličnosti, treba da znaju kako prevenirati nasilje među maloljetnicima, prepoznati najranije znakove te implementirati rješenje.

Početnu fazu ovog projekta, obilježile su radionice koje se realiziraju u osnovnim i srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Već nam samome početku radionice, učesnicu su iskazali zainteresiranost, interakciju, te tako naveli primjere iz njihovih škola. Učesnici radionica smatraju da je veliki problem što nadležne vlasti nisu jasne u vezi izricanja kazne kada je maloljetničko prestupništvo u pitanju, zapravo, čak i kada se problem riješi unutar škole, postoje šanse da maloljetnik nastavi ispoljavati delinkventna ponašanja van škole. Takođe, još jedan od problema u vezi vršnjačkog nasilja, učesnici su naveli to da se često takvo ponašanje pripisuje pubertetu, simpatijama, mentalitetu-ne shvata se ozbiljno, a može da ima dugoročne posljedice za pojedinca ili grupu.

[tie_slideshow] [tie_slide] 1 |  [/tie_slide] [tie_slide] 2 |  [/tie_slide] [/tie_slideshow]

Jedan od glavnih zaključaka radionica jeste da je navode kako je teško riješiti problem maloljetničkog prestupništva i/ili  vršnjačkog nasilja ukoliko nisu uključene sve strane – porodica, škola  i lokalna zajednica, i ukoliko svaka strana ne shvata svoju ulogu i doprinos u prevenciji svakog oblika nasilja među maloljetnicima. Jer iako nastavno ili stručno osoblje u školi prepozna ponašanje kao neprihvatljivo, uvredljivo,a roditelj ne prepozna, manje su mogućnosti da će dijete promijeniti svoje ponašanje (dok god ima afirmativne podražaje s jedne strane). Upravo zbog ovakvog primjera, učesnici radionica preporučuju nastavak ovakvog projekta, ali usmjerenog na roditelje i učenike.

Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” je svjesno značaja educiranosti nastavnog osoblja za opštu dobrobit društva, a takođe smo vodili računa o kompetencijama osoblja koje je planirano da vodi i implementira predviđeni projekat. Iz tih razloga, u planiranju i realizaciji ovog projekta su uključeni stručnjaci iz različitih polja djelovanja, kao što su psihologija, pedagogija, sigurnosne studije, sociologija i sl.

fmon_logo1

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail