NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Predavanje za studente Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”

logo-koal-nf-unmo

Koalicija „Za sigurno okruženje” (Centar za društveno istraživanje „Global Analitika” i Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) u saradnji sa Nastavničkim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić” organizuje,

PREDAVANJE

na temu:  „Jačanje uloge mladih u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizmu”.

Predavanje će biti organizovano 04.11.2016.godine, sa početkom u 09:00 sati, u amfiteatru Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić”.
Glavni cilj ovog predavanja jeste informisanje i sticanje novih saznanja studenata, koji svojim aktivnim angažmanom mogu doprinijeti suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizmu.

Našim projektom, koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, želimo ojačati ulogu mladih u preventivnom djelovanju i prepoznavanju svih oblika nasilja, a posebno širenja ideja nasilnog ekstremizma i radikalizma. Takođe realizacijom ovog projekta nastojimo biti dio globalnog pokreta, koji se suprotstavlja narastujućim opasnostima od jačanja ekstremističkih ideologija.

Potrebno je najkasnije do 01.11.2016., poslati prijavu za prisustvovanje predavanju,  na e – mail: global.analitika@gmail.com, ili na tel: 060/311-0920.
fmon_logo1
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail