RODNA RAVNOPRAVNOST

Poziv na konferenciju “(Ne)zastupljenost žena u političkom životu BiH – gdje smo, zašto i kako dalje?”

slika-2

Centar za društveno istraživanje Global ANALITIKA u suradnji sa Westminster Foundation for Democracy u BiH organizira konferenciju pod nazivom (Ne)zastupljenost žena u političkom životu BiH – gdje smo, zašto i kako dalje?

Konferencija će se održati 23.11.2016. na Pravnom fakultetu u Sarajevu (ul. Obala Kulina bana 7.)

Glavni cilj ove konferencije je promocija žena u politici i razbijanje predrasuda među studentima da je za žene politički aktivizam nepoželjan nakon fakulteta, što za posljedicu ima trend da žene, čak i kad su angažovane politički tokom studentskih godina, nakon studija napuštaju političku scenu i ako se vrate, to rade sredinom 40-ih, dok je karijerna putanja za muškarce koji se žele baviti politikom neprekinuta. Ono što želimo povećati kod ciljne grupe je svjesnost da promjenu u udjelu žena u politici ne vezuju isključivo za napor da se žene izaberu u parlament i da se tu priča završi. Nastojimo i promovisati veću aktivnost žena unutar parlamenta: njihovo organizovanje, motivaciju, spremnost za rad na mobilizaciji drugih žena, povezivanje sa ženskim nevladinim organizacijama i drugim inicijativama te zastupanje ženskih interesa i interesa manjinskih grupa generalno.

Sa početkom u 09:30h kada je predviđeno uvodno obraćanje organizatora konferencije, trajanje panela i evaluacija programa. Bit će održana dva panela na kojima će govoriti predstavnici iz političkog života BiH. Zatvaranje konferencije je predviđeno za 13:15h.

Ovim putem pozivamo studente/ice da prisustvujete i učestvujete na konferenciji.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail