VLADAVINA PRAVA

Otvaranje dijaloga VSTV-a BiH i civilnog društva s ciljem unapređenja efikasnosti sudova

U cilju uspostavljanja dijaloga između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV BiH) i civilnog društva danas je održan konsultativni sastanak projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (Projekt ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske i 22 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD).

Sastanak je bio posvećen razvijanju polaznih osnova otvaranja dijaloga VSTV-a BiH i civilnog društva te identificiranja ključnih pitanja u pogledu zaštite prava ranjivih grupa u kontaktu sa sudovima. Ana Bilić Andrijanić, rukovoditelj Projekta ICEA upoznala je predstavnike OCD sa aktivnostima Projekta, kao i okvirnih područja saradnje koja su do sada planirana projektnim prijedlogom. Nakon uvodne prezentacije, predstavnici OCD iznijeli su veliki broj prijedloga za saradnju i intervenciju Projekta u ovoj oblasti, odnosno prezentirali dosadašnja iskustva i potrebe iz pozicije zaštite interesa pripadnika ranjivih grupa. Predstavnici Global Analitike iznijeli su svoje prijedloge za realizaciju budućih aktivnosti, kojima bi se unaprijedila efikasnost sudova, ali i sa kojima bi sud postao po mjeri korisnika, s akcentom na ranjive kategorije društva.

Cilj ove saradnje je daljnje unapređenje rada sudova u postupanju prema korisnicima sudova, a posebno marginalizovanih grupa i u uvažavanju potreba pojedinih ranjivih grupa u našem društvu. U tom pogledu, Projekt ima namjeru sagledati ulogu savremenih sudova da osiguraju pravilan tretman pripadnika ranjivih grupa, tako da svi dobiju razumljivu informaciju, pravilnu uputu i odgovarajuću pomoć u ostvarivanju svojih prava.

Otvoreno je mnogo pitanja i zaključeno je da je potrebno zajedničkim radom i saradnjom planski pristupiti rješavanju ovog izazova i napraviti kratkoročne i dugoročne planove za implementaciju najvažnijih aktivnosti kada je zaštita prava ranjivih grupa u pitanju kao i unapređenja pristupa pravdi predstavnika marginalizovanih grupa.

*http://vstv.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=68360

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail