VLADAVINA PRAVA

Global Analitika doprinosi borbi protiv organizovanog kriminala na međunarodnom nivou

Piše: Anesa Agović

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Global Initiative against Transnational Organized Crime – GI-TOC) pozvala je Global Analitiku da postane članica Opservatorija civilnog društva Globalne inicijative za suzbijanje organizovanog kriminala na području Jugoistočne Evrope.

Opservatorij je platforma koja povezuje i osnažuje aktere civilnog društva u šest zemalja Zapadnog Balkana. Cilj platforme je omogućavanje civilnog društva da identificira, analizira i procijeni  trendove kriminala i njegov utjecaj na nezakonite tokove, upravljanje, sigurnost i vladavinu zakona.

Angažman Global Analitike će doprinijeti sa našom ekspertizom o Bosni i Hercegovini kako bismo ojačali odgovor civilnog društva na prijetnju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, kao i regiji.

Kako se organizirani kriminal infiltrira na sve razine društva, od presudne je važnosti da se odgovor na organizirani kriminal pojavi i unutar same zajednice. Akteri u civilnom društvu, novinari i akademija igraju ključnu ulogu u ovom kontekstu.

Vjerujemo da će naš angažman u regionalnoj mreži pomoći da se postigne snažniji odgovor na organizirani kriminal u Jugoistočnoj Europi i izgradi otpornost zajednice. Želimo doprinijeti većoj institucionalnoj odgovornosti i pružiti prostor za raspravu o načinima jačanja upravljanja i vladavine zakona u regiji. Nadalje, učešćem u ovom Opservatoriju imamo priliku da dijelimo iskustva i dobre prakse, ali i zajednički djelujemo sa drugim akterima civilnog društva koji su uključeni u borbu protiv organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Europi.

Globalna Inicijativa realizira istraživanja širom svijeta, a pri tome omogućava veliku biblioteku resursa sa više od 2.000 izvještaja i alata specifičnih za organizirani kriminal; i koristi svoju moć sazivanja da ujedini i privatni i javni sektor protiv organiziranog kriminala. Svi izvještaji i alati dostupni su na web stranici za detaljnije informacije.

Jedan od posljednjih objavljenih izvještaja “KRIZA I MOGUĆNOST – Uticaj pandemija korona virusa na ilegalna tržišta droga”, upravo obrađuje tematiku organizovanog kriminala u vrijeme pandemije korona virusa (COVID-19). 

Posljedice pandemije korona virusa na upravljanje i provođenje zakona bit će duboke, a iz perspektive tržišta ilegalnih droga globalni poremećaj koji prouzrokuje COVID-19 može se promatrati i kao kriza i prilika. Ključni faktori koji su oblikovali tržišta droga u prošlosti i nastavljaju ih oblikovati i danas su iskorištavanje prilika usred krize i brzo prilagođavanje promjenama okoliša. COVID-19 će stvoriti dugoročne implikacije na dinamiku tržišta droga, taktiku sprovođenja zakona i politiku droga, a ovaj izvještaj nudi zapažanja o trenutnim i vjerovatnim budućim utjecajima pandemije na tržište droga.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail