LJUDSKA PRAVA

Neka naše društvo bude inkluzivno!

Saopćenje za medije

Ključni problem u oblasti ljudskih prava u BiH je veliki jaz između njihove teorije i prakse. Problemi se ogledaju i u tome da su osobe s invaliditetom u vrlo lošem položaju u našem društvu, a da se o njima izvještava parcijalno, neplanski i neadekvatno, ponekad i neprofesionalno. Osobe s invaliditetom su mišljenja da se na lokalnim medijima rijetko obrađuju teme koje se odnose na život i prava osoba s invaliditetom. Problem je i činjenica da pojedini novinari nemaju dovoljno znanja o načinima izvještavanja na teme osoba sa invaliditetom, kao i to što lokalni mediji nemaju puno prilika za zajedničku saradnju. Takođe, jedan od problema je činjenica da i same osobe s invaliditetom rijetko dobijaju priliku da se educiraju i osnaže kako bi bili u mogućnosti i da se samostalno bore za svoja ljudska prava, odnosno da sami realizuju zagovaračke kampanje o važnosti poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom rijetko pišu u medijima o svojim problemima, nepravdi i narušavanju njihovih prava, jer nemaju takvih prilika niti znanja. S tim u vezi, Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine realizira projekat pod naziv “Zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom kao preduslov inkluzivnog društva”. Ovim projektom želimo doprinijeti promociji i podizanju svijesti kod građana o potrebi i građanskoj dužnosti zalaganja za veće poštivanje ljudskih prava svih građana BiH. U tu svrhu projektni tim će organizirati javnu kampanju, kao i kampanju putem medija i društvenih mreža putem koje će se ukazivati na primjere kršenja ljudskih prava, ali i instrumente zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom. Cilj nam je da pružimo medijsku podrška osobama s invaliditetom, koji će uz podršku lokalnih medija dobiti svoj medijski prostor kako bi samostalno građane Bosne i Hercegovine upoznali sa tematikom ljudskih prava osoba s invaliditetom i ukazali na mnogobrojne primjere diskriminacije i kršenja ljudskih prava. Želimo pružiti priliku da osobe s invaliditetom i građani Bosne i Hercegovine zajednički rade na unapređenju kvalitete života i poštivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom. Ova online konferencija je početna tačka saradnje sa našim budućim partnerima, ali i mogućnost da osobe s invaliditetom izraze interes za učešće u ovom projektu. Konferencija je održana dana 26.02. što ujedno i predstavlja početak projekta. Na konferenciji koordinator Eldar Abaz, predstavio je prisutnim sam projekat i šta nam je cilj.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail