AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

„MLADI ZA MLADE BOSNE I HERCEGOVINE!”

Problem našeg društva je pasivnost mladih, te njihov nedovoljan angažman kada je u pitanju razvoj zajednice. U bosanskohercegovačkom društvu prema mišljenju mladih, zavladala je apatija i bespomoćnost među mladima, što dodatno doprinosi tome da mladi ne vide svoju ulogu u zajednici.

Da bismo pričali o sintagmi bolje sutra, potrebno je da radimo na boljem danas, sa mladima upravo sada i ovdje. Nemoguće je imati htijenje za progres koji će se desiti sutra, a ne raditi na tome da popravimo danas. Najbolja promjena dolazi od one strukture koja će u budućnosti biti na mjestima i funkcijama sa kojih se mogu donositi važne i presudne odluke za progres zajednice. Upravo su to mladi, struktura u kojoj leži promjena i snaga da se nešto postigne. Zbog takve situacije omladinski aktivizam je presudan u tome da se izgradi pogodno tlo za generaciju koja treba da bude nosioc promjena.

Kroz naš dosadašnji rad na polju mladih i aktivizma, uočili smo da ključni problem jeste pasivnost uzrokovana nedovoljnom informisanošću mladih o svojim pravima i obavezama, nedostatkom prilika za uključivanje u aktivizam, ali i razvoj vještina i kapaciteta koje se stiču kroz formalno obrazovanje.

Udruženje za društvena istraživanja realizira Global Analitikapočinje sa realiziracijom projekata pod nazivom „Mladi za mlade BiH!“ uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Ovim projektom želimo da animiramo, ne samo srednjoškolce, već i studente kao bitne karike našeg društva, uzrasta od 15 do 29 godina sa odabranih područja, radi izgradnje mosta saradnje između nevladinog sektora, lokalne zajednice i mladih ljudi kao kreatora nove budućnosti našeg društva.

Cilj nam je unaprijediti stanje po pitanju omladinskog aktivizma na području Kantona Sarajevo, Mostara, Sapne i Teočaka, kao i njihovih susjednih područja, kroz obučavanje mladih o aktivizmu, novim znanjim i vještinama, ali i omogućavanju prilika za mlade, da sami kreiraju sadržaje za mlade i ukažemo na pozitivne primjere aktivizma

Kroz projekat ćemo raditi prvensteno na edukaciji mladih po pitanju medijske i političke pismenosti, aktivizma i volonterizma, te na koji način će moći da budu upravo oni lideri koji mijenjaju sve oko sebe.

Ideja ovog projekta je da se probude mladi, bez obzira na njihovu vjersku, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost, pored toga cilj nam je da se ‘probude’ i mlade osobe s invaliditetom da budu aktivnije u svojim zajednicama, te da se glasnije bore za svoja ljudska prava.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail