NASILNI EKSTREMIZAM I RADIKALIZAM

Mladi u suprostavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizmu

Global Analitika i Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu su u saradnji sa Nastavničkim fakultetom Univerziteta “Džemal Bijedić”, 04. novembra realizovali  predavanje na temu “Jačanje otpornosti mladih na društvene pojave povezane sa nasiljem”, u sklopu projekta “Uloga mladih u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu i radikalizmu”, koji je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

[tie_slideshow] [tie_slide] Slide 1 |  [/tie_slide] [tie_slide] Slide 2 |  [/tie_slide] [tie_slide] Slide 3 |  [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 4 |  [/tie_slide]

[tie_slide] Slide 5 |  [/tie_slide] [/tie_slideshow]

Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata i profesora, a predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona ocijenila je da je predavanje zanimljivo i da su ovakve aktivnosti potrebne. Inače glavna tema predavanja je bila prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma. Predavači su temu obradili kroz četiri ugla: kao društvenu pojavu, kao sigurnosnu prijetnju, kroz porodično-pravni sistem i na kraju kroz psihološko gledanje na ovaj problem.

Našim projektom želimo ojačati ulogu mladih u preventivnom djelovanju i prepoznavanju svih oblika nasilja, a posebno u širenja ideja nasilnog ekstremizma i radikalizma. Takođe realizacijom ovog projekta nastojimo biti dio globalnog pokreta, koji se suprotstavlja narastujućim opasnostima od jačanja ekstremističkih ideologija.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail