ISTRAŽIVANJA

Budi i TI informisan!

Mladi predstavljaju kategoriju populacije koji predstavlja nužan resurs za opstanak i razvoj svakog društva, te je od velike važnosti da doprinesemo razvoju kompetencija i vještina mladih ljudi da doprinesu demokratizaciji našeg društva. Od velikog je značaja da upravo mladi ljudi spoznaju važnost medijske pismenosti, kritičkog promišljanja, te sigurnosti novinara, kako bi mogli da adekvatno odgovore na izazove koje nosi moderno društvo. Mladi, pa tako i oni u medijima, su nosioci promjena, ukoliko su informisani i mentorirani da znaju kako sigurno i profesionalno društvo izvijestiti o gorućim problemima, korištenjem multimedijalnih sadržaja i novih medija, što je upravo i težište našeg projekta.

Biti novinar u Bosni i Hercegovini često znači biti na ‘udaru’, ne samo kritičke mase, već i političkih funkcionera, jer postavljaju pitanja i pozivaju na odgovornost. Pored takvog političkog okruženja koje ima elemente režima, tu je i problem korupcije koja vodi do restriktivnih politika i problema za same novinare i medije. U takvom društvu sloboda medija i medijskog izvještavnja je ugrožena, jer svaki članak može povući lavinu reakcija ponekad pogubnih za same medije, ali i za egzistenciju ili čak može ugroziti i život samog novinara

Medijska izvještavanja u Bosni i Hercegovini su se uglavnom svela na dozvoljene teme, te teme o kojima se može pisati do određenih granica, posebno na javnim servisima i u lokalnim medijima. Profesija kao što je novinarstvo se ogleda u tome da slobodno izvještava građane, da kreira javno mnijenje i da kroz istraživačko novinarstvo pomaže u otkrivanju raznih anomalija u društvu. Jedno od pitanja koje je vrlo važno za dalji razvoj demokratije je borba protiv korupcije, u čemu novinari mogu dati veliki doprinos.

Shodno s time, zelimo Vas pozvati da podijelite svoje mišljenje i stavove, te doprinesete realizaciji naše oktivnosti u okviru projekta pod nazivom “Budi i TI informisan”. Trenutno realiziramo istraživanje u anketnoj formi koja podrazumijeva ispitivanje stavova, iskustava i dosadašnjeg znanja mladih i ljudi sa medija, o samoj percepciji mladih o medijima, njihovoj ulozi, novinarima i njihovoj (ne)sigurnosti prilikom obavljanja svog posla, uzimajući u obzir zakonsku regulativu, ali i percepciju društva o istome. Istraživanjem želimo ispitati trenutno realno stanje o ovoj temi te prikupiti više informacija o tome šta se misli i zna do sada o (ne)sigurnosti novinara prilikom obavljanja svog posla, da li se isto može unaprijediti, na koji način, te kako mladi u lokalnim zajednicama mogu doprinijeti tome, te šta mladi uopšte znaju o novinarskoj profesiji.

Ciljana grupa istraživanja nastoji obuhvatiti 500 ispitanika, uzrasta 15 do 29 godina, širom Bosne i Hercegovine, te vas ovim putem pozivamo da i vi podijelite sa nama vaše mišljenje. Anketa je dostupna na sljedećem linku.

Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Budi i TI informisan!”  u okviru programa podrške „Safejournalists.net“.  Ovo istraživanje se sprovodi kao jedna komponenta projekta, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj istraživanja i projekta je isključiva odgovornost Global Analitike, i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail