CYBER

INTERPOL-ova konferencija uspješno završena i rezultirala usvajanjem konkretnih preporuka

Konferencija Europol-INTERPOL o cyber kriminalu je zajednička inicijativa pokrenuta 2013. godine. Održava se na godišnjem nivou, a alternativno ga organizuju Europol i INTERPOL. Ove godine više od 420 učesnika okupilo se u sjedištu Europol-aa u Haagu kako bi prisustvovalo petoj godišnjoj konferenciji Europol-INTERPOL o kibernetičkom kriminalu. Centralna tema ove trodnevne konferencije, od 27. do 29. septembra 2017. godine, bila je “Aktivno ujedinjeni za sigurniji cyber prostor“. Ovom konferencijom se naglašava značaj sljedećeg: sprovođenja zakona, privatnog sektora, akademske zajednice, vladinih i nevladinih organizacija koje se zajedno bave borbom protiv kibernetičkih kriminalaca.

Izvršni direktor Europol-a Rob Wainwright i evropski komesar Sir Julian King u svom uvodnom izlaganju istakli su potrebu za poboljšanjem cyber sigurnosti i otpornosti, kao i neophnodnost za boljim zajedničkim odgovorom na sve veće prijetnje kibernetičkog kriminala.

Proširenje na prošlogodišnju temu sa konferencije koju je organizovao INTERPOL u Singapuru – “Rješenja za teritorij” – na ovogodišnjoj konferenciji učestvovalo je 205 učesnika iz različitih sektora koji predstavljaju više od 185 organizacija i 167 predstavnika za primjenu zakona iz 68 zemalja koje se bave rješenjima orijentisanim prema nizu tema vezanih za kibernetički kriminal.

Više od 50 govornika aktivno je razradilo aktuelne, nove prijetnje i trendove u oblastima: kibernetičkog kriminala, finansijski aspekti cyber kriminala, sigurnosti i otpornosti, strategije borbe protiv kriminalnih zloupotreba, krivično zlostavljanje enkripcije i anonimizacije, lokacije crnog tržišta, pristup podacima i elektronskim dokazima, kao i DNS (Domain Name Servers) zloupotreba – zloupotreba provajdera domena.

Konferencija je takođe predstavljala priliku za Europol i INTERPOL da ponovo potvrde svoju snažnu posvećenost nastavljanju njihove saradnje u borbi protiv kibernetičkog kriminala, na osnovu uspješnih primjera kao što su Global Action Days of Action ili No More Ransom Initiative.

U zajedničkoj završnoj izjavi, Europol i INTERPOL su se složili o konkretnim koracima:

  • u zajedničkoj borbi protiv ransomware-a,
  • koordiniranog pristupa za sprovođenje zakona radi rješavanja prijetnje od crnog tržišta,
  • identificiranjem pristupa rješavanju prijetnji od kibernetičkog kriminala na što proaktivniji i efikasniji način
  • nastavak aktivnosti koje se fokusiraju na koordinirane inicijative za prevenciju i podizanje svijesti kako bi povećala osnovnu cyber sigurnost, njegovala vještine i stručnost potrebne za osiguranje sigurnijeg cyber prostora.

INTERPOL-ov direktor za kibernetske kriminalne aktivnosti Silvino Schlickmann Junior izjavio je: “Sadašnje stanje cyber kriminala, koje je stiglo do svih uglova svijeta i prijeteći da ugrozi prednosti koje donose nove tehnologije, zahtijeva globalni odgovor. INTERPOL podržava sprovođenje zakona kako bi se suočili sa novim izazovima kroz veliki broj kanala, pružajući globalnu platformu koja uključuje ne samo komunikacijske alatke, već i širok spektar usluga, od programa za izgradnju kapaciteta, do obavještajne podrške inteligencije po pitanju cyber opasnosti. Saradnja sa Europol-om je jedan od naših najviših prioriteta u borbi protiv cyber kriminala na najefikasniji način.”

Steven Wilson, šef Europolovog EC3-a je rekao: “Upravo smo uspješno zatvorili 5. godišnje izdanje konferencije Europol-INTERPOL za kibernetički kriminal sa najvećim učešćem ikada, kako u pogledu prisutnosti, tako i u sastavu govornika. Za samo nekoliko godina ovaj događaj je postao vodeće ime u okviru globalne zajednice boraca za kibernetički kriminal. Sa konferencijom koja je već iza nas, sada je vrijeme da počnemo raditi na ispunjavanju ciljeva, koje smo zajednički postavili sa INTERPOL-om. Dakle, prionimo na posao i ostanimo aktivno ujedinjeni za sigurniji cyber prostor. Radujem se što ću sljedeće godine vidjeti nove učesnike u Singapuru.”

U proteklih nekoliko godina, ransomware je zaustavio većinu drugih sajber-prijetnji globalnim kampanjama koje neselektivno utiču na žrtve u više industrija, i u javnom i privatnom sektoru. Jedan od najefektivnijih načina za borbu sa ransomware-om jeste sprječavanje.

Od pokretanja platforme No More Ransom u julu 2016. godine, posjetilo je više od 1,4 miliona ljudi. Sada je dostupan na 28 jezika, uključujući i slovački i perzijski jezik, kao najnovijim dodaci. Sada trenutno broji 52 besplatna alata za dešifrovanje na www.nomoreransom.org; koji se mogu koristiti za dešifrovanje 84 srodna ransomware-a.

Broj partnera koji rade zajedno na No More Ransom je porastao na 119. Najnovije agencije za sprovođenje zakona su njemačka BKA, poljska i slovačka policija. Novi partneri u privatnom sektoru su savjetnik za sigurnost S.A., Equipo Antiransom, ML IT Security Pte doo, Temasoft, CERT-PY i Mreža za izvještavanje o kibernetičkom kriminalu u Australiji (ACORN), što ukupno dovodi do 81 partnera koji nisu dio izvršne vlasti.

  • CYBER SECURITY WEEK – SEDMICA CYBER SIGURNOSTI

Ovo izdanje konferencije je također koordinirano sa sedmicom cyber sigurnosti 2017, koju pokreće Delta Security iz Haaga. U Haagu se desilo više desetina događaja  s ciljem upoznavanja sa ključnih aktera u vezi sa cyber sigurnosti,  kako bi razgovarali o najnovijim događajima, podijelili znanja i iskustva, ali i iznijeli inovativne ideje za finansiranje budućih projekata.

  • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – SIGURNOSNE PRIJETNJE U CYBER PROSTORU 2017

Centar za društveno istraživanje Global Analitika u prethodnom periodu je realizovao niz projekata koji se odnose na cyber sigurnost, tako su na prostoru cijele Bosne i Hercegovine realizovani projekti s ciljem prevencije cyberbullinga – nasilja na internetu, te su sprovedena istraživanja o pojavi online radikalizacije, kao i objavljivani stručni članci sa preporukama.

Uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Centralne Evropske Inicijative (CEI) i Državne komisije za BiH UNESCO, Global Analitika oganizira međunarodnu konferenciju na temu “Sigurnosne prijetnje u cyber prostoru 2017”, u decembru 2017. godine. Ova konferencija predstavljaće iskorak u prevenciji aktuelnih sigurnosnih prijetnji koje vrebaju u cyber prostoru, gdje će učešće uzeti eminentni međunarodni stručnjaci-praktičari iz oblasti cybera i sigurnosti.

Važno je napomenuti da će organizacija ove konferencije biti podržana, uz tehnološki najnovija dostignuća, gdje će generalni pokrovitelji imati mogućnost da se predstavi na najmoderniji način, te ovim putem pozivamo zainteresovane kompanije, organizacija i institucije da podrže realizaciju ove konferencije.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail