CYBER

Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu

Udruženje za društveno istraživanje “Global Analitika” počelo je sa realizacijom projekta „Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na internetu“ podržan je od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sklopu implementacije međunarodnog projekta, s ciljem pružanja podrške pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kroz jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa.

Glavni cilj ovog projekta jeste informisanje i edukacija ciljane grupe (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja i roditelja) o problematici zlostavljanja djece i mladih na internetu, koje to posljedice nosi sa sobom,  o prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, kao i načinima preventivnog djelovanja i zaštite od tog oblika nasilja.

13161519_528357324037527_1271275223_o

Projektne aktivnosti kao što su edukativne sesije i radionice informativnog karaktera za učenike i roditelje, dana 26. i 27. aprila, sprovela se u saradnji sa Osnovnom školom “Skender Kulenović”. Održane su radionice pod nazivom: “Prepoznavanje oblika zlostavljanja”.

Radionicama za učenike prisustvovali su učenici razreda od 5. do 9. razreda škole, radi boljeg uvida u realno stanje nivoa znanja učenika različitih razreda o pojmovima nasilja, kao i identifikaciji nasilja na internetu. Takođe pri samoj edukaciji učenika, obratila se posebna pažnja peer-to-peer edukaciji, da bismo omogućili da učenici predstavljaju multiplikatore znanja u svojim razredima, te samim time proširili djelovanje ciljane grupe.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail