MIGRANTSKA SITUACIJA

Upozorenje HRW-a: Mađarska policija tuče migrante

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch objavila je izvještaj u kojem navodi da policajci i vojnici u Mađarskoj tuku migrante prije nego što ih vrate u Srbiju.

HRW u izvještaju objavljenom danas tvrdi da je grupa od 30 do 40 migranata, među kojima su bile žene i djeca, pretučena i dva sata držana u pritvoru u Mađarskoj. Jedan od muškaraca iz te grupe je kazao: “Takve batine nisam vidio ni u filmovima. Pet ili šest vojnika nas je jedno po jedno tuklo. Svezali su nam ruke plastičnim lisicama na leđima i tukli nas svim, od pesnica, preko nogu i pendreka. Namjerno su nam nanijeli teške povrede”.

HRW svoj izvještaj bazira na razgovorima sa 41 tražiocem azila i migrantom, kao i zvaničnicima mađarskih i međunarodnih institucija, uključujući agenciju Ujedinjenih nacija za izbjeglice, mađarsku policiju i službu za imigraciju.

Pored svih nastojanja svjetskih i međunarodnih organizacije da pomognu izbjeglicama, pojedine desničarske vlade zemalja članica Europske unije, nastavljaju sa nehumanim odnosom naspram izbjeglica, ozbiljno narušavajući njihova osnovna ljudska prava propisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, kao i humanom tretiranju.

Glavni zadatak međunarodne zajednice, a pogotovo UN-a treba da bude rad na postizanju mnogo veće zaštite osnovnih ljudskih prava izbjeglica, a da pri tome sve države koje su potpisnice i koje su ratificirale deklaracije, da budu obavezane i primorane da poštuju odredbe konvencije UN-a.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail