CYBER

U borbi protiv kibernetičkog kriminala, tužioci osposobljeni da budu korak ispred kriminalaca

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo je 31. maja 2017. godine dodjelu certifikata tužiocima koji su učestvovali na specijalističkoj obuci iz oblasti kibernetičkog (cyber) kriminala.

Cilj programa specijalističke edukacije bio je stjecanje osnovnog i naprednog znanja o kibernetičkom kriminalu i elektronskim dokazima, postupanju u vezi s njima, materijalnim i procesnim zakonima koji se primjenjuju, tehnologijama, te hitnim i efikasnim mjerama koje treba provesti, kao i procjeni obima međunarodne saradnje. Specijalistička obuka trajala je tokom 2016. i 2017. godine, a edukatori su bili domaći i međunarodni eksperti specijalizirani za otkrivanje i procesuiranje predmeta cyber kriminala.

Prema podacima relevantnih institucija, trenutno oko 2,5 milijardi ljudi diljem svijeta ima pristup internetu te se procjenjuje da će još oko 1,5 milijardi ljudi dobiti pristup u sljedeće četiri godine. Budući da će internetski život, sa neizmjernim prednostima, rasti, rast će i izloženost internetskom kriminalu.

U skladu sa predviđanjima, broj kriminalaca u kibernetičkom prostoru će konstantno biti u porastu kao i potražnja za uslugama kibernetičkog kriminala. Proporcionalno se razvija njegova sofisticiranost kroz razvoj agresivnijih i otpornijih vrsta zlonamjernih programa, kao i njegova globalizacija širenjem na mobilne uređaje. U porastu je i zabrinjavajuća pojava da se dječja pornografija nudi uživo preko interneta, a kibernetički prostor se također pokazuje kao zgodno mjesto za pranje novca, špijuniranje, pronalaženje akreditiva i iznude.

Imajući u vidu navedeno, kao i podatak da je sve veći broj drugih predmeta koji završavaju na sudu, a u kojima se pojavljuju elektronski dokazi pohranjeni u kompjuterskom sistemu ili nekom drugom uređaju, tužioci moraju biti osposobljeni da se bave kibernetičkim kriminalom i elektronskim dokazima, pa je u toliko veći značaj obuke koju je organizovao VSTV BiH.

Učesnicima okončane obuke certifikate je dodijelio predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija koji je istakao: „S obzirom da se kriminogeno djelovanje mijenja, da izvršioci krivičnih djela postaju kreativniji i koriste nove tehnologije za njihove aktivnosti, od subjekata zaduženih za borbu protiv kriminala zahtijeva se da drže korak sa njima. Štaviše, da bi bili efikasni u svom djelovanju, trebaju biti korak ispred kriminalaca.“ Predsjednik Tegeltija je takođe rekao: „Visoki sudski i tužilački savjet BiH, dajući punu podršku našim osposobljenim kadrovima koji će ubuduće djelovati u oblasti kibernetičkog kriminala, očekuje uspješan rad i rezultate koji bi trebali biti srazmjerni ozbiljnom angažmanu i trudu koji je uložen u uspješnu realizaciju ove aktivnosti.“.

Uz čestitke učesnicima, predsjednik Tegeltija je uputio i riječi zahvalnosti vladi Švicarske i vladi Norveške, centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i eminentnim predavačima na saradnji u realizaciji ove vrijedne obuke.

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Arben Murtezić je u pozdravnom govoru istakao: “Koliko je kompjuterski kriminal opasan, govore rezultati relevantnih globalnih istraživanja, prema kojima ilegalna zarada od ove vrste kriminala višestruko prevazilazi zaradu koja proizilazi iz ilegalne trgovine drogom. Pravni i tehnički problemi na koje se nailazi u kibernetičkom prostoru su toliko specifični da se iskustva iz “fizičkog” svijeta često uopšte ne mogu primijeniti. Zbog toga obuka u ovoj oblasti mora biti visoko sofisticirana i specijalizovana.”.

Obuka je okončana svečanom dodjelom certifikata i završnim obraćanjem predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije.

*http://vstv.pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=68357

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail