SIGURNOST

Selefije u BiH najmanje vjeruju medijima, a najviše Islamskoj zajednici

Srđan Puhalo, sociolog, organizirao je prezentaciju 22. juna na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te predstavio publikaciju socio-psihološke studije pod nazivom “Selefije u  Bosni i Hercegovini 2”, na koju su bili pozvani predstavnici Centra za društveno istraživanje Global Analitika. Navedena studija sadržava rezultate istraživanja o tome kako se o selefijama u Bosni i Hercegovini izvještava, koliko su selefisti ekstremni, a i kako se ponašaju u virtualnom svijetu, odnosno šta prate, kako komentarišu i šta lajkaju.

Prilikom najave ove prezentacije, Puhalo je izjavio: “Kada govorimo o selefijama u Bosni i Hercegovini, ne smijemo zaboraviti činjenicu da se oni u domaćim medijima 2016. godine mahom opisuju i opažaju kao vjerski fundamentalisti, ekstremisti i potencijalni teroristi. U ovoj publikaciji mi se ne bavimo ni teroristima ni terorizmom, već ćemo pokušati da upoznamo neke aspekte ličnosti selefija, njihove vrijednosti i stavove, kao i neke druge psihološke konstrukte koji mogu da imaju da utiču na pojavu nekih oblika antisocijalnog ponašanja i ekstremizma. Takođe, pokazaćemo kako se o selefijama izvještavalo u TV dnevnicima i kako se ponašaju u virtualnom svijetu.”

Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe ove studije je realizovano na području Bosne i Hercegovine (Jablanica, Bihać, Bosanska Krupa, Dubnica, Gračanica, Sarajevo, Zenica, Bočinja, Ošve, Maglaj, Tuzla, Gornja Maoča, Ključ, Sanski Most, Kakanj, Lukavac, Travnik, Mostar i Doboj) u periodu od maja do novembra u 2017. godini, gdje je ispitano 345 ispitanika, ali zbog određenih nedostataka, uvaženo je 317 upitnika. Od navedenih 345 ispitanika, u istraživanju je učestvovalo i sedam osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, zbog različitih krivičnih djela.

Kada se govori o strukturi ispitanika, od 317 osoba, 90.5 posto je osoba muškog spola, dok je 9.50 posto osobe ženskog spola. Među navedenim ispitanicima se nalazi najveći broj osoba do 29 godina, odnosno 42.6 posto. Ono što je važno istaknuti da se od ukupnog broja ispitanika, skoro 30 posto imaju veći stepen obrazovanja, odnosno završili su višu školu, fakultet, odnosno magistarski studij.

Autor navedene studije je kroz istraživanje ispitivao i pojedinačne ciljeve osobe, odnosno njihovu sopstvenu percepciju naspram individualnih, kao i društvenih ciljeva. Osim toga ispitani su stavovi i o povjerenju u institucije, gdje su rezultati takvi da ispitanici najmanje vjeruju medijima, odnosno imaju ocjenu od 1.46, dok najvišu ocjenu ima – 2.73, odnosno najviše ispitanici vjeruju Islamskoj zajednici u BiH, a potom Federalnoj upravi policiji sa ocjenom 2.28.

Ovi rezultati istraživanja impliciraju koliko mediji, odnosno svi oni koji rade u medijima i koji upravljaju istima, trebaju poraditi na tome da unaprijede profesionalnost obavljanja vrlo važnog posla, ukoliko žele da njihove informacije dopru do svih građana Bosne i Hercegovine. Pored toga, ovom studijom je pokazano da ispitanici za sredstva informisanja koriste TV, internet i društvene mreže.

Global Analitika kao jedini portal koji se bavi objavljivanjem stručnih članaka na teme sigurnosti (nasilni ekstremizam i radikalizam, migrantska kriza i drugi sigurnosni izazovi), kontinuirano doprinosi razvijanju profesionalnog izvještavanja i unaprijeđenja standarda novinarstva na teme sigurnosnih izazova. S tim u vezi, tim Global Analitike, kao i saradnici su u prethodnom periodu realizovali istraživanja i objavili radove na teme Govora mržnje kao novog motivacionog faktora za radikalizaciju, Obrazovnog pristupa u prevenciji govora mržnje u Bosni i Hercegovini, kao i rad na temu Online radikalizacija – sigurnosni izazov koji opstaje. S obzirom da je i ova studija utvrdila da je izuzetno važno raditi na unaprijeđenju profesionalizma u medijima, potvrđena je i važnost preventivnih aktivnosti po pitanju online radikalizacije.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail