AKTIVNOSTI KRIMINAL I KORUPCIJA

Saradnja nevladinog i vladinog sektora je važna za borbu protiv okolišnog kriminala!

Na inicijativu Udruženja za društveno istraživanje „Global Analitika“ održan je sastanak između predstavnika nevladinog sektora, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i međunarodne organizacije za borbu protiv organizovanog kriminala, u okviru planiranih aktivnosti projekta „Zajedno protiv okolišnog kriminala!“.

Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika  realizira ovaj projekat uz podršku Centra za promociju civilnog društva (CPCD), u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kojeg finansira Švedska.

Koordinatorica projekta ispred Global Analitike, Anesa Lakača, na sastanku je naglasila značaj saradnje između vladinog i nevladinog sektora u borbi za sigurnije okruženje. Prilikom sastanka sa Ministrom Admirom Katica, upriličena je prezentacija ovog projekta i pozvala navedeno Ministarstvo da doprinese zajedničkoj borbi protiv okolišnog kriminala. „Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će se uvijek vrlo rado odazvati pozivima nevladinog sektora i pružiti doprinos rješavanju svih problematika društva“, naveo je Katica tokom sastanka.

Ovom sastanku prisustvovala je i Anesa Agović, koordinatorica za BiH Globalne Inicijative (GI-TOC), nevladine organizacije koja na globalnom nivou doprinosi borbi protiv organizovanog kriminala. Agović je ovim putem naglasila da Globalna Inicijativa realizira istraživanja u regiji Zapadnog Balkana na temu okolišnog kriminala, te da pozdravlja napore lokalnih organizacija koje doprinose daljem istraživanju ovog fenomena. Takođe je pozvala i druge aktere da se zajednički uključe u napore protiv okolišnog kriminala.

Tokom ovog sastanka otvorena je diskusija na temu okolišnog kriminala, uspostavljanja buduće saradnje i podrške našem istraživanju i daljim zagovaračkim aktivnostima. Dali smo na značaju aktuelnoj temi i problematici, te iznijeli ideje koje planiramo realizirati u sklopu projekta. Kao ključni cilj ovog projekta naveli smo podizanje svijesti građana o značaju okolišnog kriminala, prevenciji i posljedicama istog po naše društvo.

Obzirom da je Global ANALITIKA nevladina organizacija snažno orijentisana na društveno istraživanje, saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo bi doprinijela implementaciji našeg projekta, pozivajući i druga ministarstva, kako na Kantonu Sarajevo, tako i širom Bosne i Hercegovine, da doprinesu borbi protiv okolišnog kriminala.

Zajednička saradnja na ovom projektu osnažit će ulogu prevencije okolišnog kriminala,  upoznati javnost sa ovim problemom kako bi se mogla vršiti rana prevencija i sprječavanje, ali i suzbijanje posljedica okolišnog kriminala.

Za sva pitanja u vezi ovog projekta, možete se obratiti koordinatorici projekta, Anesa Lakača putem emaila global.analitika@gmail.com ili anesalakaca.globalanalitika@gmail.com.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail