AKTIVNOSTI LJUDSKA PRAVA

Mladi zajedno grade bolje sutra!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizovala je ljetni kamp pod nazivom „Mladi za bolje sutra! (You(th) for better tomorrow!)“ uz finansijsku podršku Ambasade Slovačke u BiH preko SlovakAid-a sa glavnim ciljem osvještavanja mladih o važnosti njihove uloge u društvu, kao i poticanje na aktivno učešće u društvu.

Četverodnevni kamp je održan od 15.08 – 18.08.2022. godine sa učesnicima iz raznih gradova Bosne i Hercegovine (Tuzla, Teočak, Travnik, Mostar, Sarajevo, Zavidovići, Kakanj, Zenica, Bratunac, Gradačac) u Dječijem Domu u Mostaru. Mladi ne predstavljaju samo budućnost naše zemlje, nego su jedan od glavnih nositelja promjena i napretka društva, stoga smo okupili mlade osobe da učestvuju u kampu i da dobiju priliku da u sebi osvjeste što mogu učiniti i kako se angažovati, te su tokom ovog procesa prihvatili važnost njihove uloge u društvu.

Glavni cilj projekta je osvijestiti mlade i osnažiti ih kako bi isto kasnije prenijeli svojim kolegama vršnjacima, u kombinaciji sa osvješćivanjem mladih putem sporta i radionica o važnom radu s ranjivim kategorijama, promoviranjem uključenosti, različitosti i jednakosti.

Treningom smo htjeli mlade upoznati sa njima samima i njihovom okolinom, te su edukatori ovog treninga sa učesnicima elaborirali pojmove kao što su ljudska prava, aktivizam, stereotipi i predrasude, ali i upoznavalli se sa njihovim emocijama i potrebama u društvu. Kroz odabir mjesta Dječijeg Doma, a i uključenosti djece iz Doma kako na radionicama, tako i u sportskim igrama nakon radnog dijela ( odbojka, nogomet, košarka  htjeli smo doprinjeti većem stupnju uključenosti i prihvaćanja. Kroz ovakve kampove i radionice možemo uspješno doprinjeti stvaranju bolje budućnosti i kvalitetnijeg demokratskog društva.

U nastavku nekoliko dojmova od učesnika sa kampa:

  • Sa znanjem koje sam stekla na ovom kampu uspjeti doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici u mnogo većem stepenu nego prije – Džejla Tanović, Mostar
  • Drago mi je da sam imala priliku da učestvovujem na ovom kampu i dosta sam stvari naučila koje ću ponijeti nazad u svoju zajednicu koje ću moći da iskoristim na jako dobar način – Nedžma Sefer, Travnik
  • Na ovom kampu sam naučio dosta stvari, jedna od tih koje bi izdvojio je taj timski rad i kooperativnost – Harun Karahasanović, Travnik
  • Prelijepo iskustvo, upoznala sam samu sebe i početi ću raditi još upornije na sebi. Seminar je bio fantastičan i ne bih ništa dodavala niti unapređivala, a djeca iz Doma će posebno biti urezana u moje sjećanje. – Nejla Dugonja, Travnik
  • Odlično iskustvo, a uz pomoć ovog kampa pokušat ću doprinijeti svojoj lokalnoj zajednici – Emir Ikanović, Teočak

 

                    

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail