IZBJEGLICE, POVRATNICI I RASELJENA LICA

Konvencija i Protokol o statusu izbjeglica

index

Download:FB5l_Nrh

“Ugovorne države su dužne primjenjivati odredbe ove Konvencije na izbjeglice bez diskriminacije u pogledu rase, religije ili zemlje porijekla.”

Opšta deklaracija o pravima čovjeka je prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava, proglašen od strane jedne opšte međunarodne organizacije, Ujedinjenih naroda. Proglašena je 1948.godine na Opštoj skupštini Ujedinjenih Nacija, na kojoj i počiva i ova Konvencija; obavezujući se na poštivanje prava propisanih Deklaracijom.

Deklaracija osim prava na lični sigurnost, slobodu, prava na obrazovanje, siguran pristup socijalnoj, pravnoj, zdravstvenoj zaštiti i ostalih prava, garantuje pravo čovjeka na dostojanstven život.

Veliki broj međunarodnih organizacija zasniva svoj rad na Deklaraciji o ljudskim pravima, ali upravo i nevladin sektor naše države treba da svoj rad posveti zalaganju za poštivanje iste; ali i podizanju svijesti o nivou poštivanja ljudskih prava pojedinaca, a posebno izbjeglica.

Osnovni cilj GA je unaprijeđenje sigurnosti življenja, kao i kvalitete života društva, kroz jačanje zajednice i izgradnja društva utemeljenog na jednakosti za sve.

ZA SIGURNO OKRUŽENJE I OSNAŽIVANJE ZAJEDNICE!

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail