CYBER

Internet kao sredstvo širenja ekstremizma i radikalizacije mladih

Od socijalizacije pa do obrazovanja, danas internet predstavlja bitan dio života mladih, otvarajući nove velike mogućnosti za povezivanje i učenje. U isto vrijeme, na Internetu se širi nasilni ekstremizam s moćnim alatima koji propagiraju mržnju i nasilje te povećavaju broj potencijalnih mladih ekstremista, stvarajući globalne online zajednice koje promovišu mržnju i radikalizaciju.

Korištenje propagande, dezinformacija i retorike koja podstiče nasilje i ekstremizam je poznati aspekt modernih sukoba. Ono što je novina jeste sve uticajnija uloga interneta i društvenih medija kao sredstvo za takvu vrstu govora. Ekstremističke grupe i pojedinci koriste internet i društvene medije za pridobijanje boraca, prikupljanje sredstava i radikalizaciju pojedinaca da djeluju kao usamljeni vukovi. Međutim, nisu rijetki slučajevi da vlade pojedinih država ili njihove tajne službe koriste medije u svrhu širenja mržnje, jačanja nacionalizma i pozivanja na nasilje. U razvijenijim i demokratski zrelijim državama uspostavljene su institucije koje se suprostavljaju tim prijetnjama, i koje djeluju u saradnji sa medijskim kućama i organizacijama civilnog društva.

1

Internet i društveni mediji igraju ključnu ulogu u radikalizaciji omladine. Za mnoge radikalizirane pojedince ili strane borce u pojedinim zapadnim državama, kao i nekim azijskim i afričkim državama, njihov prvi susret s idejama radikalnih osoba jeste u cyber prostoru. Internet i društveni mediji služe za prikupljanje sredstava, obuku i planiranje, kao i cyber ratovanje. Na prostoru Zapadnog Balkana društveni mediji se više koriste za odašiljanje nacionalističkih poruka, te za izazivanje vjerske i nacionalne netrpeljivosti. Web stranice i društveni mediji su stoga važan dio društvene interakcije između pošiljaoca poruke i primaoca poruke, odnosno pojedinaca osjetljivih na radikalizaciju sa izraženim nacionalnim nabojem. Stoga važno područje istraživanja upravo predstavlja online društveni i politički život radikalnih i ekstremnih osoba.

Nasilne ekstremističke skupine, nasilne supremacijske grupe i nasilni “suvereni građani” iskorištavaju online alate i resurse  propagirajući poruke nasilja i podjele. Te skupine koriste internet za širenje propagande, identificiranje i pridobijanje potencijalnih ekstremista, te i na taj način dopunjavaju svoje regrutiranje u stvarnom svijetu. Neki članovi i pristalice tih skupina posjećuju poznate i dobro posjećene forume da bi saznali da li pojedinci mogu biti angažovani ili ohrabreni da počine nasilje, tražeći mogućnosti za mete kroz privatne razmjene poruka, i iskorištavanjem popularnih medija poput muzičkih spotova i online video igara. Iako Internet nudi bezbroj mogućnosti za spajanje omladine, također omogućava nasilnim ekstremistima pristup novoj publici i instrumentima  za radikalizaciju.

Na samom početku se treba usredotočiti na polaznu tačku za sprječavanje online radikalizacije i poziva na nasilje, podizanje svijesti o opasnostima koje vrebaju u cyber prostoru. Takođe, neophodno je omogućiti i zajednici praktične informacije i alate za očuvanje privatnosti na mreži. U tom procesu, preventivni pristup bi trebao uključivati bliski rad sa tehnološkom industrijom koja bi trebala razmotriti politike, tehnologije i alate koji mogu pomoći u praćenju nasilnog ekstremizma na internetu. Pojedine firme su već razvile dobrovoljne mjere za promicanje sigurnosti na internetu ─ kao što je upozorenje o prevari, zaštiti identiteta i sigurnosnih savjeta za korištenje interneta. Kao predstavnici civilnog društva kroz realizaciju projektnih aktivnosti suprotstavljamo se nasilnom ekstremizmu i radikalizmu i online radikalizaciji, te ćemo nastojati sarađivati s tehnološkom industrijom i istraživati načine kako bismo dodatno uložili napore za dalje suprotstavljanje online nasilnom ekstremizmu, bez uplitanja neovlaštenog korištenja interneta ili privatnosti i civilne slobode pojedinih korisnika.

Ovaj pristup je u skladu sa sigurnosnim principima Online risk signinterneta koji su pomogli očuvanju sigurnosti zajednice  od niza internetskih prijetnji, kao što su cyber nasilnici, prevaranti, bande i seksualni predatori. Iako je svaka od tih prijetnji  jedinstvena, iskustvo je pokazalo da  dobro informisana javnost, naoružana alatima i sredstvima za online sigurnost, je ključna za zaštitu zajednice.

“Danas vidimo uspon nove generacije digitalnih urođenika”, izjavila je direktorica UNESCO-a Irina Bokova, krajem decembra 2016. godine. “Naš zadatak mora biti osnaživanje nove generacije digitalnih građana na globalnoj razini – počevši od obrazovanja, novih interkulturalnih vještina i dublje medijske i informatičke pismenosti. Jednakost mladih jeste ključ za bolju budućnost mnogih zemalja – posebno one koje doživljavaju napetosti ili koji proizlaze iz sukoba. Postoje neke 1,2 milijarde mladih ljudi u svijetu danas – u dobi između 15 i 24 godina, u mnogim društvima koja imaju veliki broj nezaposlenih mladih, bez obrazovanja, vještina i perspektive, u kontekstu promjene porodične strukture, ubrzane urbanizacije, i podizanja percepcije marginalizacije. Nasilni ekstremizam je uvreda načelima Ujedinjenih naroda, koja se ogledaju u poštivanju univerzalnih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Takođe time se povećava prijetnja društvima koja prolaze kroz duboku transformaciju, u šta spadaju i države zapadnog Balkana. Borba protiv nasilnog ekstremizma poziva na prekogranične i dugotrajne aktivnosti koje jačaju temelje solidarnosti. To je uloga UNESCO-a, da produbi saradnju putem obrazovanja, nauke, kulture i komunikacija, podržavajući države članice, aktere civilnog društva, akademske zajednice i privatni sektor kako bi se spriječila i smanjila radikalizacija mladih na internetu“, naglasila je Bokova.

U tom cilju, UNESCO promovira veća ulaganja u pristup kvalitetnom obrazovanju za sve mlade žene i muškarce – uključujući i obrazovanje za globalno građanstvo kao i nove interkulturalne kompetencije, da unaprijede uzajamno poštovanje između različitih kultura i zajednica. Mediji i programi opismenjavanja i pružanja informacija igraju ključnu ulogu, kako bi pomogli mladima da bolje identificiraju i odbace ekstremističke propagande. Ovaj pristup pismenosti uključuje podizanje svijesti o govoru mržnje, njegovim uzrocima i posljedicama, kao i stvaranje novih platformi i mreža za dijalog i međusobno razumijevanje. U suprostavljanju online radikaliziji izuzetno je bitna mobilizacija civilnog društva, kao i online zajednica i internet posrednika (uključujući i pretraživanja, pružanje internetskih usluga, socijalne mreže).

“Stav UNESCO-a je jasan – Internet i nove IKT  (informacijsko – komunikacijske tehnologije) moraju biti platforme 3za uspostavljanje i širenje pozitivnog angažmana, mira, promovisanja poštivanja ljudskih prava i dostojanstva, omogućavanje dijaloga i međusobnog razumijevanja. Moramo podržati mlade žene i muškarce, uz nove vještine i mogućnosti, da unaprijede ljudska prava online i nove oblike interkulturalnog dijaloga, za veće međusobno razumijevanje i poštovanje. Mladim ljudima se moraju omogućiti načini da rastu i da se razvijaju pozitivno, njegujući  svoju kreativnost i inovativnost za pronalaženje rješenja za mnoge od gorućih problema naše planete na temelju solidarnosti“, izjavila je generalna direktorica Bokova.

Ovo je poziv i za ulaganje većih napora za uklanjanje rodnih predrasuda, da bi se premostile jezičke podjele, radi poboljšanja kapaciteta i korištenjem moći novih tehnologija u suprostavljanju nasilnom esktremizmu, nacionalizmu, mržnji, kao i online radikalizaciji.

Kao jedan od načina prevencije i informisanja o dodatnim opasnostima koje vrebaju u cyber prostoru, jeste i rad sa djecom u osnovnim i srednjim školama, s ciljem širenja spoznaja o tome šta se sve može naći na internetu i gdje nas može to odvesti. Pozitivan primjer je i nedavno realizirani projekat „Zaštita djece i mladih od zlostavljanja na Internetu“, od strane Global Analitike, koji je sproveden na prostoru Bosne i Hercegovine. Rezultati istraživanja pokazali su da mladi masovno koriste internet, te da je većina doživjela neki oblik nasilja na internetu, a da pojedini i nisu svjesni toga. Navedeni projekat je pokazao da mladi nisu u potpunosti svjesni svih opasnosti koje vrebaju na Internetu, da ne shvataju ozbiljno upuštanje u komentarisanje i praćenje poziva na mržnju i nasilje, te da ima potrebe za intenzivnijim aktivnostima radi dodatne edukacije po pitanju problematike nasilja u cyber prostoru. Važno je proširiti kampanju o neophodnosti zaštite mladih od nasilja na internetu u javnosti, ali i prema predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti kako bi se izradile potrebne politike i prilagodili zakonski propisi.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail