CYBER

Cyberbullying: Nasilje koje se često ne shvata kao ozbiljan problem

Piše: Mirnes Bakija

Cyberbulling je komunikacijska aktivnost putem interneta, kroz upotrebu različitih online alata, u cilju da se osoba psihički maltretira. Takvo zlostavljanje uključuje slanje, objavljivanje ili dijeljenje negativnih, štetnih, lažnih ili zlih sadržaja o nekome drugom. Ovaj oblik je posebno zabrinjavajući jer vaše dijete može biti konstantno  izloženo cyberbullingu, a problem se često ne shvata ozbiljno.

Prema dosadašnjim istraživanjima Global Analitike, koje se vršilo na području pet kantona i dvanaest opština u Bosni i Hercegovini, a na uzorku većem od pet stotina učesnika, preko 60 posto roditelja, uopšte ne znaju šta njihova djeca rade kada su online, odnosno kako provode vrijeme u cyber prostoru, koje stranice posjećuju i s kim komuniciraju.

Važno je naglasiti da tome doprinosi i visok nivo informatičke nepismenosti i roditelja, čime se naglašava potreba za edukacijom roditelja kako bi bili svjesni djetetove aktivnosti u cyber prostoru.

Pri samom informisanju roditelja neophodno je i uputiti ih na potencijalne promjene u ponašanju djeteta, koje bi mogle biti izazvane kao posljedica nasilja na internetu njihovog djeteta. Roditelji će moći prepoznati promjene u ponašanju, koje i ne trebaju zanemarivati niti pripisivati pubertetu i/ili neraspoloženju, te je neophodno da insistiraju na otvorenoj komunikaciji sa svojim djetetom. Roditelji moraju ozbiljno shvatiti opasnost posljedica nasilja na internetu na mentalno zdravlje na njihovo dijete, s obzirom da razlikujemo kratkoročne i dugotrajne posljedice. Same kratkotrajne posljedice nam ujedno i otkrivaju promjene u ponašanju djeteta kao što su: loš uspjeh u školi i/ili izbjegavanje odlaska u školu, asocijalnost i manjak socijalizacije, promjene u tjelesnoj težini, česte promjene raspoloženja, nizak nivo samopouzdanja, agresivnost, i sl. Dok dugoročne posljedice možemo povezati sa drastičnim promjenama vašeg djeteta, gdje uviđamo i pojavu depresiju, samopovređivanje, ‘izljevi’ bijesa i plača, i sl.”, kaže Anesa Agović, direktorica Global Analitike.

Za razliku od vršnjačkog nasilja koje se sprovodi direktnim kontaktom, karakteristika cyberbullyinga je u tome što dijete pod uticajem stalno i dok je kod kuće, gdje bi se trebalo osjećati sigurno i zaštićeno. Ono što je također karakteristično kod ovog oblika nasilja je da je dijete pod stalnim uticajem, s obzirom na to da se uvijek može vratiti na pisani trag u online prostoru.

“Ukoliko roditelji pronađu dokaze nasilja na internetu potrebno ih je sačuvati, a ne brisati, kao što većina žrtava uradi. Međutim, roditelji moraju biti informisani o tome šta je nasilje na internetu, da bi znali kako postupiti u slučaju nasilja. Potom se roditelji/staratelji maloljetnika trebaju obratiti nadležnim institucijama u cilju zaštite najboljeg interesa djeteta, poput policijske uprave, centra za socijalni rad, te obavijestiti i školu, ukoliko je zlostavljač, osoba koja ide u školu sa žrtvom”, dodaje direktorica Global Analitike.

Stručnjaci ističu da online komuniciranje pomjera određene društvene kočnice, što dovodi u situaciju djecu da govore ono što ne bi smjela napraviti u svakodnevnoj komunikaciji sa vršnjacima. Posebno treba istaći da Internet je vrlo koristan alat, ali da se nerijetko dešava da bude zloupotrijebljen. Kada se desi do zloupotrebe, odgovoran je pojedinac za takvo ponašanje, a ne internet.

Vrlo mali broj tinejdžera koji su zlostavljani putem online kanala će prijaviti maltretiranje. Pa tako neka istraživanja govore o tome da će samo 1 do 10 tinejdžera otkriti roditeljima s kojim se problemom susreću.  Roditelji igraju vrlo važnu ulogu prepoznavanja dijeteta koje je zlostavljano putem interneta. Stoga roditelji moraju razumjeti koju su to oblici zlostavljanja na Internetu, da bi ih lakše prepoznali i pravovremeno regovali.

Najbolji način za sprječavanje ovog nasilja jeste obrazovanje i informisanje, ali ne samo djece i mladih, već njihovih roditelja, nastavnika i stručnog osoblja škole, što je ujedno vrlo važan zadatak i nevladinog sektora, koji Global Analitika izvršava već duže od pet godina. Informisanje i edukacija učenika, roditelja i nastavnika fokusiraju se na upoznavanje sa problematikom nasilja na internetu, alatima prevencije i načina samozaštite u slučaju nasilja.

“Ukoliko pokušavamo podići svijest učenika, a ujedno i ne obučimo i nastavno osoblje i roditelje, onda nismo zaokružili zaštitu koja je potrebna našoj djeci. Ukoliko uspijemo i uspostaviti otvoreno komunikaciju i međusobnu podršku između učenika, roditelja i nastavnog i stručnog osoblja u školama, onda smo korak dalje u efikasnoj prevenciji nasilja na internetu. Sama edukacija ciljne grupe ne garantuje i sprječavanja nasilja, ukoliko međusobno ne sarađuju i zajednički rade na suzbijanju nasilja na internetu. Takođe i same roditelje i nastavno osoblje educiramo o problemu nasilja na internetu, iz razloga, što nisu samo njihova djeca potencijalne žrtve nasilja, već i oni. Prema istraživanju Global Analitike, u preko 80 posto slučajeva, nasilnik je upravo osoba koju poznajete, odnosno drug_arica iz školske klupe ili vaš radni kolega_ica, te žrtva nasilja može biti bilo ko i bilo kada”, dodaje Agović.

Global analitika kreće sa realizacijom projekta prevencije nasilja na internetu u Općini Novi Grad, s ciljem suzbijanja maloljetničkog prestupništva.

Naš projekat bazira se najprije na prevenciji maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja u školi i cyber prostoru, sa akcentom na dodatnoj edukaciji, informisanosti i osposobljavanjem učenika, roditelja i nastavnog osoblja srednjih škola, koji ujedno i predstavljaju ciljnu grupu, te potrebi interakcije svih navedenih grupa. Projektom takođe želimo postići da roditelji, nastavnici i pedagozi, dođu do novih saznanja kada je u pitanju uočavanje ranih znakova promjene u ponašanju djece, a koji se mogu dovesti u vezu sa maloljetničkom delinkvencijom i vršnjačkim nasiljem”, dodaje Agović.

Realizacijom edukativnih sesija i radionica, Global Analitika želi raditi na podizanju svijesti i nivoa informisanosti o prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru i kako bi se doprinijelo prevenciji cyberbullinga, kao i maloljetničkoj delinkvenciji i vršnjačkom nasilju, kroz ranu detekciju poremećaja u ponašanju maloljetnika, uzrocima i posljedicama, koje nosi ta problematika.

#GlobalAnalitika #OpćinaNoviGrad #Cyberbulling #Prevencija
Ovaj tekst je nastao u okviru kampanje projekta “Prepoznaj nasilje, reaguj i zaštiti se”, uz podršku Općine Novi grad Sarajevo.
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail