LJUDSKA PRAVA

Budimo glas promjene!

Udruženje za društvena istraživanja Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Budimo glas promjene!”, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena.

Skoro pa svakodnevno smo suočeni sa medijskim naslovima o nasilju nad ženama, mnogobrojnim oblicima diskriminacije i primjerima kršnjenja ljudskih prava. Nerijetko virtualno nasilje, psihičko nasilje, uz nesankcionisane izrečene prijetnje ženi, završavaju i kobno. Naše društvo se nažalost, naviklo i normaliziralo nasilje nad ženama.

Našim projektom želimo društvo osvijestiti da za nasilje nad ženama nema opravdanja i da dječaci i muškarci, osim žena i djevojčica imaju veliku ulogu u sprječavanju istog. Realizacijom javne kampanje, forum teatra, i uličnim akcijama imamo za cilj, posebno u rubnim područjima da pokrenemo priču o važnosti uloge i muškaraca o borbi protiv nasilja nad ženama.

Kroz projektne ciljeve želimo pospješiti osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti i nužnosti nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama uključujući porodično nasilje i nasilje na internetu.  Realizacijom forum teatar predstava doprinijet ćemo podizanju svijesti o nasilju nad ženama kroz različite istinite priča i iskustva žena, iz ugla žrtve, ali i počinioca.

Pružanjem podrške ženama i djevojčicama od strane muškaraca i mladića u našem društvu, poslat ćemo snažnu poruku o važnosti uloge muškaraca u borbi protiv svakog oblika nasilja nad ženama, a istovrememo poručujemo i žrtvama nasilja da nisu same i napuštene. Pokretanjem medijske kampanje doprinijet ćemo promjenama u razmišljanju javnog mnijenja o važnosti muškarca u borbi protiv nasilja nad ženama, ali ćemo naglasiti i važnost netolarancije nasilja nad ženama, te ohrabriti žene da prijave svaki oblik nasilja.

Takođe ćemo uključivanjem različitih organizacija iz različitih zajednica obezbijediti što veće učešće različitih ljudi (nacionalnosti, spola, dobi) u samoj realizaciji projekta, akcentirajući rubna područja općina, gdje je nasilje i izraženije.

Geografsko područje provedbe projekta su Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Konjic, Bileća, Nevesinje, Tešanj.

Primarna ciljna grupa ovog projekta su muškarci i mladići koji su spremni da se ruku pod ruku bore sa ženama i djevojkama u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama. Važnu predanost pridajemo ženama i mladim djevojkama koje su doživjele nasilje u porodici ili vezi, koje su bile korisnice usluga sigurnih kuća i centara za socijalni rad, kao i žene i mlade djevojke koje nisu doživjele nasilje od strane svojih partnera (u vezi ili braku), ali su doživjele druge oblike nasilja rodno zasnovane diskriminacije, ali i žene i djevojke žrtve nasilja na internetu.

Kroz naš projekat planirano je da djevojke i žene osjete podršku muškaraca i mladića u borbi protiv nasilja nad ženama, te da probudimo aktivizam unutar drugih djevojaka i mladića, da zajednički djeluju u ovoj važnoj misiji – osiguravanja bezbjednosti žene, kako u realnom, tako i stvarnom svijetu.

Da biste postali dio našeg projekta i doprinijeli zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, zapratite nas na društvenim mrežama i pratite nas za više informacija.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail