DEMOKRATIJA

Tražimo pripravnike!

Centar za društveno istraživanje Global Analitika ovim putem raspisuje javni poziv za pripravnike, s ciljem pružanja radnog iskustva nezaposlenim osobama bez radnog iskustva. Od vas očekujemo da imate želju da učite i budete spremni na dinamičan rad.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za dalji rad u okviru svog zanimanja.

Uvjeti za prijem:

  • Za poziciju pripravnika novinara – završen fakultet društvenog smjera, usmjerenja žurnalistika/komunikologija;
  • Za poziciju pripravnika magistra socijalnog rada – završen fakultet društvenog smjera, usmjerenja socijalni rad
  • da nemaju ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz CV i motivaciono pismo putem emaila.

Odabrani kandidati će dostaviti sljedeća dokumenta, prije sklapanja ugovora:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
  • dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine dana ili više, što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji;
  • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci
  • potvrdu o poznavanju Engleskog jezika – ukoliko ne posjeduju potvrdu, potrebno je samo navesti stepen poznavanja jezika.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne i blagovremene, podliježu provjeri znanja koju određuje odjel ljudskih resursa unutar organizacije.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave poziva, putem emaila: posao.globalanalitika@gmail.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail